De gunst en bescherming van God noemen we “zegen”. Elk mens is tot op zekere hoogte gezegend. Al het goede wat wij ontvangen is een zegen van God. Op de momenten in ons leven dat niet strookt met Gods wil kan Hij ons niet zegenen. Wanneer we onze zonden beleden hebben en ons leven in Jezus’ handen gelegd hebben ontvangen we alle zegeningen. Als we als kind van God vertrouwen op Hem hebben zal hij ons zeker zegenen in de dingen waarin we Hem om vragen. Ook ontvangen we dan de zegen van het eeuwige leven. In de Bijbel staat dat zij dan gezegend zullen zijn met alle zegeningen uit de Hemel.

Wilt u dit A.U.B. delen?