Wil je de Heere Jezus leren kennen?

Heb je behoefte om de Heere Jezus te leren kennen? Is het je behoefte om een relatie met Hem te hebben en straks altijd bij Hem te zijn? Dat je met al je problemen bij Hem terecht kan?

Wist je dat je er niet ver vandaan bent? Je hoeft jezelf niet in het gareel te brengen, hoor. Laat het je niet tegenhouden door de gedachte dat je bijna niets meer mag en dat je verplicht bent heel veel dingen er voor te laten. Als je een relatie met de Heere Jezus mag hebben, laat je bepaalde dingen vanzelf. Denk alsjeblieft niet dat je te slecht bent, of dat je in de verkeerde kerk zit of gezeten hebt of zelfs helemaal niet naar de kerk gaat. Het zijn listen van de tegenstander. Niet voor niets zegt God daarom: ‘kom zoals je bent.’

Mooi hè, met deze vier woorden is satan, wat dit betreft, ineens uitgeschakeld. Dit is Gods ‘toeleidende weg’: zonder satan, nog geen meter lang en uitgedrukt in drie letters: ‘KOM’.

De lengte van de weg is gelijk aan de afstand tussen je knieën en de vloer.

Wat nu zo opmerkelijk is: als je niet gaat zoals je bent, zoals God het zegt, ga je in ongehoorzaamheid naar Hem om vergeving van je zonden.

Kom zoals je bent. Hier begint de overgave eigenlijk al: volledig gericht naar boven, alles achterlatend en ziende op God. Het is alleen maar een overgave, we kunnen er totaal, maar dan ook totaal, niets aan toe doen. Het is uitsluitend door de liefde en de genade van God.

Direct daarna komt de wedergeboorte, en weet je wat God het liefst heeft dat je doet? Dat je je direct daarna laat dopen. ‘Bekeert u en laat u dopen’, zegt Hij in Zijn Woord.

Dat is het meest geweldige wat je als een kind van God mee mag maken. Werkelijk alles achterlatend, ziende op God. Dat geeft een vreugde die niet te beschrijven is. Dat is wat God wil: niet het Middelpunt van de belangstelling zijn, maar Hij wil het Middelpunt van je leven zijn.

Nogmaals: wist je dat je er niet ver vandaan bent? Dat je je alleen maar hoeft te bekeren? Meer kunnen we echt niet. Dit is een oproep van God en we mogen het niet nalaten te doen. God roept ons op, om ons te bekeren. Het wordt zelfs meer dan honderd keer in Zijn Woord gezegd. God gaat er in Zijn Woord ook vanuit dat eenieder zich bekeerd.

Haast je, het kan te laat zijn!

Wil je er eens over praten?

Neem gerust contact op, ik zie er naar uit.

 

 

Wilt u dit A.U.B. delen?