Gratis E-Book
SV versus BGT


Samenvatting:

Het Gratis E-Book: “SV versus BGT” geeft weer dat Het boek de Bijbel in gewone taal niet correct is. Cruciale punten,  juist die het oprecht geloof in Jezus Christus bevestigen worden afgedaan als gewoon werk van mensen voor het verkrijgen van een toegangskaartje voor de hemel.
Het woord Genade komt in deze Bijbel al niet meer voor.
Oprechte van weg, de mensen die God, door de Heilige Geest, in alles de eer geven en het besef hebben wat Jezus voor hen gedaan heeft. Hem daarin roemen tot eer en glorie van Zijn Naam. Het verlangen hebben Hem te volgen en Zijn stem willen leren verstaan omdat zij willen en kunnen doen wat Hij wil. Als de BGT deze oprechte van weg vergelijkt met mensen die niet liegen (punt 26), dan gaat er iets mis. Dan heb je het niet begrepen en misleid je andere mensen.

Uit het boek:

Genesis 1:2

SV: En de Geest Gods zweefde op de wateren.
BGT: Er waaide een hevige wind over de aarde.

SV: Dat de Geest Gods over de aarde zweefde houdt in mijn beleving in dat het alles zegt over de alomtegenwoordigheid van God, we hebben een God van nabij.
En o.a. ook het lieflijke, het oogstrelende wat Hij gaf.  De geuren en de kleuren van de bloemen, de kleuren en de eigenschappen van de dieren en de schitteringen van de zon in het water. Al deze wonderlijke dingen, de hele natuur, getuigen van de aanwezigheid van God.
In Psalm 19:2 staat: De hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

BGT: Wat zegt de BGT? Eigenlijk niets, buiten het feit dat het hard waaide.
Dat is heel makkelijk te begrijpen, een harde wind, maar wat zegt het over de aanwezigheid van de Geest van God? Niets.

SV versus BGT
Auteur: Teus van Tuil
Aantal pagina’s: 80
Geïllustreerd: Nee