Een relatie is een bijzondere betrekking tot iemand hebben. Zo zijn er huwelijksrelaties maar ook b.v. zakenrelaties. In elke relatie is het van belang elkaar goed te kennen. In een goede relatie leer je elkaar steeds meer kennen. Het is van groot belang. In een zakenrelatie is het belangrijk dat je partner goed kent, wat zijn of haar wensen zijn om hem of haar goed te kunnen bedienen. Als je een relatie met Jezus of met God hebt dan ga je hand in hand wandelend door het leven met Hem. Dan is Hij niet het Middelpunt van belangstelling maar het Middelpunt van je leven. Je leeft in afhankelijkheid met Hem om er achter zien te komen wat Hij van je wil en ondergaat het groeiproces waarin je Hem steeds meer leert kennen, wat ook wel eens lastig kan zijn. Maar wie zich verheugt in de verlossing door Jezus, zijn hart wijdt zich dan volkomen aan Hem. Waar zijn hart is, zal zijn schat zijn. Die is niet bang om te sterven en ziet met groot verlangen uit naar Zijn komst.

Wilt u dit A.U.B. delen?