“Dagelijks
leven met God”

Waardevol

“Zo ik Teus heb leren kennen in het dagelijks leven zo komt hij ook naar voren in zijn boek. Op een persoonlijke wijze staat hij stil bij de grote vreugde die hem ten deel is gevallen toen hij Jezus leerde kennen. Hij wil niets liever dan dicht bij Hem leven. Deze nadruk op het ‘nabije leven’ vond ik mooi, en zette me stil: hoe close ben ik eigenlijk met God in het dagelijks leven? 
Wat ik ook boeiend vind is de doordenking over hoe bekering nu precies in zijn werk gaat: wat is jouw werk en wat is Gods werk? Sterk vind ik dat Teus niet bij de theologie blijft hangen maar het praktisch maakt, gedreven als hij is om ook anderen bij Jezus te brengen. Niet met alle punten in het boek was ik het helemaal eens maar in hoofdlijnen vond ik het waardevol om te lezen en beveel ik het ook anderen aan.”
HvD
 

 

Dieper leven.

Er komt je veel warmte tegemoet als Teus vertelt vanuit heel nabij en je meeneemt in zijn Godsvertrouwen en ervaringen met God.
Teus scherpt het leven met Hem steeds meer aan, scherpt je op, en wijst de weg naar intimiteit met God in een haast ongewone diepte die ook blootlegt wat gelovig zijn allemaal inhoud, in alle facetten van het leven. Het is alsof er steeds vlinders bij je langskomen, als uitingen van vreugde over het leven met Hem keer op keer uit Teus’ borstkas ontsnappen.

Een jaloersmakende blijdschap die je meetrekt naar dieper leven met Hem.
O.S. 

Meer zekerheid.

In dit boek worden actuele en veel besproken thema’s belicht. Met een heldere kijk op hedendaagse en dingen van alle tijden wordt toegelicht hoe we als Christenen om kunnen gaan met bijvoorbeeld sport, of muziek. Maar hierin wordt telkens duidelijk gemaakt dat we geliefd zijn door God en dat Hij een relatie met ons verlangd.
Ook wordt behoorlijk uitvoerig besproken waarom we Gods liefde mogen accepteren, wat Jezus deed voor ons, en waarom Hij dat deed.

Na het lezen van dit boek heb je handvatten en misschien net als ik meer zekerheid gekregen over wie je bent in Christus”.
W.v.T.

Bevrijdende werking.

Ik heb dit boek aandachtig en met veel interesse gelezen en zelfs aan anderen doorgegeven omwille van zijn bevrijdende werking voor hen die te veel gevangen zitten in de (Nederlands) Protestants- Reformatorische mentaliteit van vrees voor duivel en hel. Een gedachtegang die hier in Vlaanderen praktisch volledig ontbreekt en het dan ook voor velen niet te bevatten is dat er nog veel mensen bestaan die dergelijke Middeleeuwse (RKK) ideeën nog ondersteunen, aanvaarden en onderwijzen.

Het is een verfrissende visie op de Bijbelse leer van een Liefdevolle God die steeds klaar staat om door de Heilige Geest zijn kinderen in hun dagelijks contact met Hem te steunen en te sterken. Dit op voorwaarde dat zijn kinderen het willen en dit dan ook in de praktijk brengen
door in hun dagelijkse gebed hun overgave aan Hem te bevestigen.
B.D.

Geestelijke groei.

“Uw titel zegt het al: uw manuscript gaat over het dagelijks leven met God. Beter nog, u wilt de kwaliteit hiervan laten zien. U schrijft vanuit uw eigen overtuiging vol enthousiasme over uw relatie met God. U begint bij het begin, bij Genesis. U staaft uw bewoordingen aan diverse stukken uit de Bijbel, waardoor u verbanden legt en duidelijkheid verschaft.

Door de vele informatie en de diverse onderwerpen, blijkt wel dat u kennis van zaken bezit. Daarnaast voegt u met regelmaat voorbeelden uit uw eigen leven toe. Hierdoor voelt het verhaal persoonlijk, maar het onderstreept ook uw beweringen. U wilt met uw manuscript mensen in beweging zetten en hopelijk dichter bij God brengen. Door uw eigen weg te laten zien, geeft u anderen de mogelijkheid ook zelf op pad te gaan. Het is een manuscript dat niet alleen in geestelijke groei kan helpen, maar zeker ook in het leven van elke dag.
Manuscript
beoordeling door uitgever.
Een recensie schrijven.