Het gaat niet om het goede wat we gedaan hebben,
maar hoe God er op geantwoord heeft.

Als auteur van deze site en de hier geplaatste boeken wil ik me even voorstellen.
Ik ben Teus van Tuil. In 1958 ben ik geboren. Ik ben getrouwd en gezegend met vier kinderen.

Ik begrijp niet hoe ik het volgehouden heb maar ik heb jaar in jaar uit 50 jaar lang in de Ger. Gem. in Ned. en Ger.Gem. gebeden tot een God, Die nooit antwoordde! Altijd was ik trouw in de erediensten die voor God werden gehouden en met een glimlach en ook nog wel eens een traan luisterde ik naar de goede woorden die door de dominee gesproken werd. Ik liet mijn hoofd hangen onder een boetepreek en wiste de tranen uit mijn ogen, maar mijn god was een dode god, die niet antwoordde op mijn roepen omdat mijn woorden niet verder dan het plafond kwamen. Hoe hield ik het vol! Wat een bevrijding toen ik, met hulp van God, uit zo’n dorren religie verlost was, geen angst meer hoeft te hebben voor dat veronderstelde opperwezen.

Hoe benauwend was het ook als ik dan mensen tegenkwam die juichten in hun God! Mensen die hun God om raad vroegen en antwoord kregen vanuit de hemel! Verlangen naar een werkelijke wandel met de levende God, zoals God Zelf het ons leert.

In 2011 vroeg ik God om vergeving van mijn zonden, na jarenlang Hem te hebben gevraagd mij een zondaar en helwaardig te willen maken. Nadat ik ook mijn leven in Jezus handen legde, deed God het direct, ik was de volgende dag een heel ander mens.
Een tijdje daarna en na veel twijfel, heeft God me, gedurende een week, laten ervaren dat Hij mij genade in Jezus Christus geschonken heeft.

Ik kreeg verlangen om dienstbaar voor God te zijn.
Na het schrijven van mijn boek “Dagelijks leven met God” kwam het verlangen om nog meer te schrijven. Onder andere over het antwoordt van God op de vraag om me te helpen nog dichter bij Hem te leven”.

Wanneer je wil, neem gerust contact met me op.
Ik wens je veel zegen met het lezen en overdenken van van deze site.

Teus van Tuil.