Gratis E-Books
Leo en Lonneke

Het gesprek

 

Dit is een serie korte gesprekken van Leo en Lonneke,
een jonge man en vrouw.
Zij zijn met elkaar in gesprek over het nut van het leven.
Uiteenlopende onderwerpen op geestelijk gebied komen aan de orde.

Als je op de link klikt kom je op de pagina waar je het desbetreffende boek kunt downloaden of online lezen.

Deel 1 Bekeren

“Maar ik wil het even over dat ‘rotleven’ van je hebben, zoals je dat noemde.”
“En vanwaar heeft mijnheer belang in mijn leven?” vraagt Lonneke.
“Omdat ik weet dat er Een is die weet waar jij mee worstelt en ook op kan lossen”, antwoord Leo meewarig. 
“O, ga verder”, zegt Lonneke, “ik ben benieuwd.”
“Geloof je?” vraagt Leo.

Deel 2 Geloven

“Na een korte stilte waarin Leo ook die vreugde van God ervaart zegt Lonneke.
“Maar wat moet ik nu doen Leo, wat verwacht God nu van mij?”
“Ja, als iets van het Goddelijk licht in ons leven doordringt, willen we graag iets terug doen en tegelijkertijd beseffen we dat het zinloos is te denken dat we iets van onszelf daar tegenover kunnen stellen.
Daardoor weet je niet wat je zou moeten doen.
 Maar…..

Deel 3 Corona

“Inderdaad Lonneke, dan zullen we meer dan ooit gaan beleven hoe we elkaar nodig hebben.
We zullen elkaar herkennen in onze diepe afhankelijkheid van Hem, die gezegd heeft dat we in Hem moeten blijven, omdat we zonder Hem niets kunnen doen.
Er komt een tijd dat
……

Deel 4 Zondekennis

“Nee”, zegt Leo, ik zie dat je de vreugde en het vertrouwen in de Heere kwijt bent en ben kwaad op de boze die je zo te pakken probeert te nemen, dat doet me zo’n pijn.” 
“Ja”, zegt Lonneke, “ik ben onrustig en God werkelijk kwijt” en begint te huilen.
Na een korte tijd pakt Leo…….

Deel 5 Geestelijke moed

“Als we mogen zien en ervaren dat God een liefhebbende Vader voor Zijn kinderen wil zijn komt alles in een ander daglicht te staan.
Dat we door de Heilige Geest in het vertrouwen, dat is geestelijke moed, mogen zien dat God nooit verkeerde bedoelingen met Zijn kinderen heeft.
Dat we door beproevingen mogen inzien en geleerd worden afhankelijk te zijn en dat God met ons is.”

Deel 6 Verwend gehoor

 Binnenkort beschikbaar.