Kerkgang of Bijbelkennis brengt ons in de eerste instantie niet dichter bij God. Het gaat om onze eigen persoonlijke, radicale keuze om te wijken van de goddeloze wegen van deze wereld, onze zonden te belijden en Hem te volgen die God ons heeft aangewezen: Jezus Christus, de Verzoener en Verlosser van onze zonde!