De Heere Jezus kennen.
Wanneer ken je iemand? Iemand kan zich aan je voorstellen. Zijn of haar naam, leeftijd en woonplaats noemen. Wat voor werk hij of zij doet, al dan niet getrouwd zijn, wel of geen kinderen hebben…. Je weet dan wie hij of zij is maar daarmee ken je de persoon nog niet. Het kenmerkende weet je niet. Je weet niets van de gevoelens of het karakter van de ander. Ook weet je niet wat de sterke of zwakke punten en verlangens zijn. Hoe kom je er wel achter? Door omgang met hem of haar te hebben.

Je kunt 40, 50 of wellicht 80 jaar lang elke week in de kerk zitten, de hele bijbel bij wijze van spreken uit je hoofd kennen, het brengt je niet dichter bij Jezus. Je weet misschien Wie hij is maar daarmee ken je Hem nog niet.

Jezus leren kennen kan alleen door omgang met Hem te hebben. Het kan alleen na een oprechte bekering, tijdens het wandelen met Hem en afhankelijk van Hem te leven. Dan kom je er gaandeweg achter Wie Hij werkelijk voor jou is en wil zijn en wat Zijn eigenschappen zijn. Die liefdevolle Verlosser Die niet na kan laten onbeschrijflijke vreugde te schenken wanneer wij Hem de gelegenheid geven. Die gelegenheid kunnen wij geven door het verlangen te leven naar Zijn wil, tot eer van Hem en Zijn Vader.