Getuigen van Jezus, wat Hij voor je doet en gedaan heeft, is een bevestiging van een relatie met Hem te hebben. Wanneer je getuige bent, van bijvoorbeeld een ongeluk, kun je vertellen hoe het gegaan is. Want je hebt het zien gebeuren.
Je hebt eigenlijk mee beleefd hoe de situatie ontstaan is. Het maakte je wellicht bezorgd over de betrokkenen, bang of verontwaardigd. Het deed iets met je.

Zo is het ook wanneer je de liefde van Jezus hebt mogen zien en ervaren. Je kunt van Hem getuigen omdat je leven anders is geworden. Je hebt dan Zijn onweerstaanbare liefde ervaren, waarbij je jezelf niet meer kunt zijn. Je kunt getuigen Wie Jezus is en wie jij mag zijn in Hem. Wat een wonder!
Jezus zegt in Zijn Woord in Joh. 14:12
De werken die Ik doe, zult ook gij doen, en grotere dan deze!’
Onze getuigenis zal net zo krachtig zijn als deze woorden van Jezus. Als wij maar getuigen van wat wij zelf gezien en beleefd hebben en het niet hebben van ‘horen zeggen’.

Veel mensen willen bij een ongeluk niet getuigen omdat men bang is dat het nadelig kan uitpakken. Zo zijn er ook christenen die niet durven getuigen van Jezus, omdat ze bang zijn dat ze niet serieus genomen of zelfs belachelijk gemaakt worden.

Als je “getuigt” van: “ik heb het horen zeggen” is het geen getuigenis. Het heeft voor de rechtbank geen enkele waarde. Als we heel eenvoudig alleen maar getuigen van wat we echt gezien en ervaren hebben van de liefde van Christus, zal er meer kracht van uitgaan dan van de mooiste preek. Van hebben “horen zeggen”.