Wat is het doel van het vaccin.

Het is niet de bedoeling om hier te fungeren als nieuwssite of zo. Niet om je te informeren wat er in de wereld gebeurt, betreft Covid-19.
Nee, het is mijn bedoeling mensen o.a te waarschuwen betreft Covid-19.
Mijn bedoeling is te wijzen op de verantwoording van de mens tegenover God omtrent Covid-19. Daarbij is het dan wel belangrijk dat we in grote lijnen weten waar het over gaat, wat er gaande is in deze wereld en waar we aan onderworpen worden.

Covid-19 wordt door de globalisten en de wereldleiders gezien als de katalysator voor de “Vierde Industriële Revolutie.” Die zogenaamde revolutie houdt maar één ding in: het uitrollen van het antichrist-systeem met het transhumanisme, waar men mens en technologie met elkaar wil verbinden om totale controle te kunnen uitoefenen.
Bron: RT

Kort gezegd is het uiteindelijke doel van het Covid-19 vaccin de huidige wereldpopulatie van bijna 7 miljard terug brengen naar 500 miljoen.
Waarom? Zul je je afvragen. Omdat 500 miljoen mensen beter beheersbaar zijn dan 7 miljard.
Bill Gates zei “Je hebt geen keuze” over zijn destijds aankomende Covid-19 vaccinatie wat nu een feit is. Zijn vermogen is inmiddels dan ook gestegen van 50 miljard naar ruim 120 miljard, wat een “leuke” bijkomstigheid is.

Maar “Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en zijn eigen ziel verliest?”
Marcus 8:36

Klik hier om te zien hoe Critici het zwijgen moet worden opgelegd om miljardairs te laten blijven profiteren van de pandemie.


Een geest van verblindheid.

Het gaat om het doel van het vaccin en dat is niet, wat de meeste mensen denken,
tegen het virus Covid-19.
Uiteindelijk gaat het er om dat iedereen het vaccin heeft en klaar wordt gemaakt om op den duur geprogrammeerd te worden.
Het virus, Covid-19 is uitsluitend het middel daartoe, een proef.
Ik betreur het zeer dat mensen nog steeds niet opmerken dat het hele Corona gebeuren een list van Satan is.
Alles leidt tot de NWO, New World Order, de Great Reset met één religie en één leider, de antichrist.
De Bijbel spreekt er over en de gebeurtenissen getuigen er van.
Anderzijds is het naar mijn mening ook dat God mensen een geest van verblindheid geeft, omdat het uiteindelijk toch allemaal moet gebeuren.
Maar… God is lankmoedig, er is nog tijd om ons te bekeren.
De tijd is er nog om vergeving van zonden te vragen en ons leven in Zijn handen te leggen, om genade te smeken voor wat ons hier overkomt.
Als God voor ons is, wie is er dan tegen ons?

De Corona is een opgezet schouwspel. 

Het is misleiding, het wordt de hoogste tijd dat we gaan inzien dat we midden in een wereldwijde criminaliteit zitten. ‘
Wist je dat sinds 40-50 jaar niet één vaccin goedgekeurd is?

Het covid-19 virus is de introductie van de Great Reset.
Alles wat er tussen zit, vanaf het ontstaan van het virus tot de Great Reset, is het werk van de boze. Gaan we er in mee, op welke manier dan ook, dan gehoorzamen we de boze.

Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Lukas 18:8

Omdat we meer ijdele praters over en geen daders van het Woord zijn (geworden), merken velen van ons zo weinig van de veilige geborgenheid in God en hebben velen ongemerkt de indruk dat de satan machtiger is dan God. 
Er is voor hen dan geen gevecht tegen de duisternis en raken vanzelf onderworpen aan satan.
De angst, en daardoor het verlangen naar het vaccin wordt groter, hetgeen waar satan naar uitziet.
Mensen, laten we er van bewust zijn dat je wanneer je Jezus lief hebt, in Zijn kracht de boze kan overwinnen.
Jezus is overwinnaar, niet satan. Jezus voorziet in je behoefte en Hij is genoeg.
Degene die al hetgeen wat van zichzelf is prijsgegeven hebben om zich geheel tot God te keren zijn geen mensen die bij voorbeeld alleen in een hoekje hun liederen zingen.
Dat zijn mensen die liefde en recht bewaren en voortdurend uitzien naar de levende God.
Maar ook hartzeer hebben van de list, leugen en bedrog van de duisternis die andere mensen in de greep hebben en dat daardoor Jezus niet aan Zijn eer komt.
Maar er komt een tijd dat Jezus de scheiding blootlegt van degenen die Hem wel of niet lief hebben.

Het coronagebeuren is een sluwe list om mensen angst aan te jagen. Mensen moeten zo bang zijn voor het virus en zo zat worden van de maatregelen dat ze verlangen naar het vaccin met het idee dat het allemaal rustig wordt en zelfs achter ons kunnen laten, zelfs christenen. Voor een oprecht christen hoeft het virus niet zo spannend te zijn maar dat er mensen zijn en zelfs voorgangers die volgens de Bijbel te kennen geven dat we het vaccin moeten nemen. Dat vind ik echt huiveringwekkend. Dat is mede de reden van dit bericht.
Als zij de mensen niet wijzen op God, dat Hij de Grote en enige Betrouwbare God is en nooit Zijn kinderen in de steek laat, dan is het ver heen met Nederland.
Worden de woorden over Jezus, als Hij komt, het dan niet begrijpelijk?
Zal Hij dan nog geloof vinden?

Angst is ongehoorzaamheid aan God.

Elke dag zegt God tegen ons ‘Vreest niet’.
Het staat 365 keer in de Bijbel.

De eerste prioriteit van deze misdaad is “Angst”

Wat is de functie van ‘Angst’?
Angst is een emotie of gevoel. De functie van elke emotie is om een nuttig gedrag te veroorzaken dat ons helpt beter te (over) leven in de natuur. Het woord ‘emotie’ komt van het Latijnse werkwoord ‘emovere’, wat betekent doen bewegen, in beweging zetten. Een gevoel of emotie dient dus om een gedrag ‘in beweging’ te zetten.
Bron: Mijnkwartier

Dat een aantal virologen dat op deze manier begrepen hebben is wel duidelijk.
Het is een sluwe list van hen om mensen angst aan te jagen. Dat kunnen we zien wanneer een aantal virologen een meeting bijwonen waarin gezegd wordt dat we als eerste over de dood moeten praten, dat maakt de mens het meest angstig. We moeten angstig worden want het huidige vaccin moet in ons lijf want daarmee kan men op den duur ons, de mens, beïnvloeden en onder controle houden. We worden proefkonijnen als we kiezen voor het vaccin.

Ons wel bekende viroloog Ab Osterhous was ook van de partij.
Zijn woorden zijn: ‘Ik heb een hekel aan mensen.’ Aldus de viroloog met aandelen in bedrijven in vaccinontwikkeling.
Inmiddels hierdoor multimiljonair geworden.  
Hij was dus ook degene die de overheid een veel groter aantal vaccins adviseerde tegenover andere virologen.
Deze mensen passen goed in het plan.
We moeten angstig worden en blijven, ja zelfs door dominees, voorgangers en evangelisten gestimuleerd, gedwongen het vaccin te nemen. Dan gaan we mee in het duistere plan en krijgen ze ons onder controle. Dan zijn we op den duur programmeerbaar.

Geloof de bezorgdheid van de overheid niet, want dat zijn ze niet. Berichten zoals deze en vele meer in de media baart ze zorgen.
Niet voor niets is er heel veel berichtgeving verwijderd.
Waarom denk je dat de artsen die een “normaal” medicijn, o.a. Ivermectine, tegen corona gevonden hebben en hier genezende resultaten mee hebben, deze niet meer mogen adviseren? Dat is toch geweldig wanneer de overheid graag wil dat de bevolking gezond wordt? Nee, dat is niet geweldig, dat is gewelddadig tegen het plan van vaccineren, die spuit moet erin! Het is een vies spel wat er wereldwijd gespeeld wordt.
Laten we bidden voor onze overheid.

Kijk hieronder hoe men de angst onder de mensen wil brengen.

Jammer.
Helaas is deze video door de autoriteiten van internet verwijderd.


Als de angst afneemt omdat we er enigszins aan gewend raken, komt er een variant, de Engelse hebben we al. Natuurlijk, deze is besmettelijker dan de Covid-19.
Weet je overigens wat Covid betekent?

Certificy Of Vaccination IDentivication.  (Certificaat van vaccinatie-identificatie.)

We waren wat angst betreft, al weer een beetje afgekoeld en moeten weer opgewarmd worden.
Wij komen door deze variant in een lockdown, wat mensen letterlijk geestelijk ziek maakt en zelfs doodt, maar er kwamen tot voor kort wel acht vliegtuigen per dag vanuit Engeland met passagiers ons land binnen. Is het dan niet dat men het virus hier ook wil hebben?
De overheid doet er dan ook een schepje bovenop met de avondklok, want er moet weer opnieuw angst gezaaid en irritaties opgewekt worden en dus nog meer behoefte kweken voor het vaccin.

Mensen word wakker! Laat je als christen niet misleiden, leg af die angst en zie op God. Hij is de enige betrouwbare en niet zij, die jou vertellen, door valse nederigheid, dat je het voor je naaste moet doen. Ze zijn zelf bang en schuilen achter het feit van naastenliefde. Probeer te zien wat er om je heen gebeurd en vraag God en volhardt in een antwoord!   

De potentiële dragers van de zogenaamde zeer gevreesde variant uit Engeland waardoor bijna iedereen van slag raakt, worden gewoon ons land binnen gelaten.
Ja natuurlijk, die variant is niet alleen voor Engeland maar moet de hele wereld over. Covid-19 was toch ook niet alleen voor China?
Volgens de statistieken sterven er meer mensen aan de maatregelen tegen Corona dan aan Corona zelf. En dat is het doel.
Maar… het is nog lang niet compleet, wanneer je zou denken dat het weer normaal zou worden. Ik wil je niet desillusioneren maar niets is minder waar.
Naast de Britse variant komt er ook een Zuid Afrikaanse en een Braziliaanse variant, via een heel ver strekkende methode ons gezelschap houden.
De harde buiken zijn aanwezig, de weeën zijn begonnen, er is geen terugweg meer, we komen hier niet meer vanaf totdat God zich helemaal terug trekt en satan de wereld voor een bepaalde tijd compleet in de hand heeft.

Het gaat er om waar we voor kiezen. Als we kiezen voor het vaccin dan kiezen we voor Satan. We gaan mee in zijn plan maar God heeft een ander plan met de Zijnen.
Kies dan heden wie gij dienen zult.
We moeten ons verantwoorden tegenover God en niet tegenover mensen. Kijk hier eens en denk daar eens over na.

Ons DNA is uniek voor ieder mens persoonlijk.
Als er een stuk DNA van ons is weggenomen, overschreven wordt, zijn we niet meer wie we zijn.
Heb je de Heere Jezus lief? Dan ben je in Christus, jij met jouw DNA door God gegeven, niet meer en niet minder. Maar na de vaccinatie ben jij, jezelf nog in Christus? Of heb je je voor een deel, dat deel wat van je DNA overgeschreven is, overgeven aan satan?
Wellicht vindt je dit ver gaan maar denk en bidt er eens over.


Drugsontdekking en -ontwikkeling mogelijk maken.

We hebben Moderna gebouwd met het uitgangspunt dat als het gebruik van mRNA als medicijn voor één ziekte werkt, het voor veel ziekten zou moeten werken. En als dit mogelijk is – met de juiste aanpak en infrastructuur – zou het de manier waarop medicijnen worden ontdekt, ontwikkeld en geproduceerd, zinvol kunnen verbeteren.

Ons besturingssysteem

Omdat we het brede potentieel van mRNA-wetenschap onderkenden, wilden we een mRNA-technologieplatform creëren dat sterk werkt als een besturingssysteem op een computer. Het is zo ontworpen dat het uitwisselbaar kan worden aangesloten en afgespeeld met verschillende programma’s. In ons geval is het “programma” of “app” ons mRNA-medicijn – de unieke mRNA-sequentie die codeert voor een eiwit.
Daarvoor was het noodzakelijk dat 5G kwam.

Dit gebeurt er in ons lichaam met het vaccin:
(Moderna heeft de naam “software of life” (Programma van het leven) aan deze afbeelding gegeven.)
Dat erkent dus dat men ons leven wil besturen.

We hebben een toegewijd team van honderden wetenschappers en ingenieurs die zich uitsluitend richten op het bevorderen van de platformtechnologie van Moderna. Ze zijn georganiseerd rond sleuteldisciplines en werken op een geïntegreerde manier om kennis rond mRNA-wetenschap te vergroten en uitdagingen op te lossen die uniek zijn voor de ontwikkeling van mRNA-geneesmiddelen. Sommige van deze disciplines omvatten mRNA-biologie, chemie, formulering en levering, bio-informatica en proteïne-engineering. Bron:Moderna

Wat doet mRNA? mRNA produceert instructies om eiwitten te maken die ziekten kunnen behandelen of voorkomen

mRNA-medicijnen zijn geen kleine moleculen, zoals traditionele geneesmiddelen. En het zijn geen traditionele biologische geneesmiddelen (recombinante eiwitten en monoklonale antilichamen) – die de oorsprong waren van de biotech-industrie. In plaats daarvan zijn mRNA-medicijnen sets instructies. En deze instructies sturen cellen in het lichaam om eiwitten te maken om ziekten te voorkomen of te bestrijden.

Dat kan dus ook andersom, ze kunnen je ook juist zieker maken en zelfs doden.

Het stuk DNA dat tijdens transcriptie wordt overgeschreven, maakt deel uit van een gen. Als het gen codeert voor een eiwit, ontstaat tijdens de transcriptie mRNA.


DNA (deoxyribonucleïnezuur) is een dubbelstrengs molecuul dat de genetische instructies opslaat die de cellen van uw lichaam nodig hebben om eiwitten te maken. Eiwitten zijn daarentegen de ‘werkpaarden’ van het lichaam. Bijna elke functie in het menselijk lichaam – zowel normaal als ziektegerelateerd – wordt uitgevoerd door een of meerdere eiwitten.

Door de eiwitten, die in ons lichaam zitten, te wijzigen, kan men een ziekte creëren.


mRNA is net zo belangrijk als DNA.
Zonder mRNA zou uw genetische code nooit door uw lichaam worden gebruikt. Eiwitten zouden nooit worden gemaakt. En je lichaam zou zijn functies niet – eigenlijk niet – kunnen uitvoeren. Messenger ribonucleuc acid, of kortweg mRNA, speelt een vitale rol in de menselijke biologie, met name in een proces dat bekent staat als eiwitsynthese. mRNA is een enkelstrengs molecuul dat genetische code van DNA in de celkern overbrengt naar ribosomen, de eiwitvormende machinerie van de cel.
Bron: Moderna. https://www.modernatx.com/modernas-mrna-technology


Als mRNA in je lichaam gespoten wordt, de vaccinatie dus, is uw DNA (uw biologische computer) niet alleen in staat om 1 opdracht uit te voeren (zijnde: maak een “onschadelijk virus” dat op corona lijkt aan), maar kan uw DNA als een computer opdrachten van buitenaf krijgen. Dat is namelijk een kwestie van de code van de messenger vanuit the cloud aanpassen.

Als Jezus Zich openbaart in het leven van een mens, dan is er verwondering over wie Hij is.
Paulus noemt dit de ‘volheid’ die dan openbaar komt, wat gevuld is met de aanwezigheid, van Christus.
Deze ‘volheid’ is het deel van de mens die een ‘vernieuwd denken’ heeft ontvangen door de openbaring van Christus in zijn leven.
Wie uit die verwondering leeft laat zich niet meer meeslepen door de ‘wereldgeesten’ de denkpatronen van deze wereld, maar laat zich bepalen door alles wat Jezus hem leert!

Is dan dit vaccin het teken van het beest?

Nee, in mijn beleving nog niet maar wel de opmaat daar naartoe.
Het blijft namelijk niet bij een eenmalige injectie. Zoals we weten moet iedereen nu al 2 injecties hebben.
Daar zal het voorlopig niet bij blijven totdat bereikt is wat de leiders van de New World Orde willen en wat de resultaten van de ingebrachte stoffen zijn. Er komen nog meer varianten van Covid-19 en daardoor loc-downs, avondklokken en het dragen van de mondkapjes om de reden van vaccineren gestalte te geven.


Veel mensen sterven na het toedienen van het vaccin.
Amerikaanse verpleegtehuis klokkenluider:

Bejaarden sterven als vliegen na Covid-19 injecties

Lees hier de beleving van James.
James (hij geeft zijn achternaam in de video) is een CNA, Certified Nursing Assistant (gecertificeerd verpleegkundig assistent), en hij nam deze video op als klokkenluider omdat hij niet langer kon zwijgen.

James meldt dat in 2020 heel weinig bewoners in het verpleegtehuis waar hij werkt ziek werden van Covid, en dat geen van hen in het hele jaar 2020 is overleden.

Echter, kort na het toedienen van de Pfizer’s experimentele mRNA injecties, stierven er 14 bewoners binnen twee weken, en hij meldt dat vele anderen de dood nabij zijn.

De video is lang (47 minuten), en het is duidelijk dat James lijdt aan emotionele stress, en hij geeft toe dat hij niets te winnen heeft bij het openbaar maken, en dat hij waarschijnlijk zijn baan zal verliezen door dit te doen.

Maar hij maakt heel duidelijk dat dit patiënten waren die hij kende en verzorgde (hij is ook een “lekenpastor”), en dat na de injectie met het mRNA-vaccin, bewoners die vroeger zelfstandig konden lopen, niet meer kunnen lopen. Bewoners die vroeger een intelligent gesprek met hem voerden, kunnen niet meer praten.

En nu gaan ze dood. “Ze vallen als vliegen”.
Zijn superieuren verklaren de sterfgevallen als veroorzaakt door een Covid-19 “super-verspreider”.
Echter, de bewoners die weigerden de injecties te nemen, zijn niet ziek, zegt James.

James maakt onomwonden duidelijk dat hij als christen niet meer met zijn geweten kan leven, en dat hij niet langer kan zwijgen.
Hij is niet anti-vaccin, maar deelt gewoon wat hij weet dat waar is, met betrekking tot de mensen die hij nu al meer dan 10 jaar in zijn beroep verzorgt.
Dit is inmiddels een heel duidelijk patroon. Injecteer de ouderen met de mRNA-vaccins, en geef vervolgens hun ziekten en sterfgevallen de schuld van het Covid-19 virus.

De enige reden waarom Big Pharma en de door hen gesponsorde media hiermee wegkomen, is omdat meer gezondheidswerkers zoals James niet naar voren durven te treden om op te komen voor de hulpelozen.
Zelfs velen in de alternatieve media zijn schuldig aan het niet verslaggeven van deze genocide tegen onze oudjes, zoals James stelt, omdat mensen meer bezig zijn met het politieke nieuws van Donald Trump en Joe Biden, terwijl de grootmoeder, grootvader van mensen en anderen worden gedood door deze injecties.

James roept andere CNA’s, verpleegkundigen en familieleden op om naar buiten te treden en de wereld te vertellen wat er aan de hand is met deze experimentele mRNA Covid-19 injecties.

Hoeveel levens moeten er nog verloren gaan voordat we iets zeggen?

Als je weet wat er gebeurt, maar je niet uitspreekt, dan ben je deel van het probleem.
En schaam jullie in de alternatieve media die zich meer zorgen maken over welke tiran president moet worden, dan over het berichten van de grootste genocide misdaad die dit land ooit heeft gezien.

“Red hen die naar de dood worden geleid; houd hen tegen die naar de slachtbank waggelen”.

Wanneer gij zegt: Zie, wij weten dat niet; zal Hij Die de harten weegt, dat niet merken? En Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal den mens vergelden naar zijn werk.
Spreuken 24:12

Zie hier een aantal consequenties van het vaccineren.

„Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.”
Deut.6:5

Zien we dan niet dat het kwaad regeert?
We kennen allemaal hetgeen Jezus sprak in Joh. 10:4,5

4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemden niet kennen.

Is Hij ook jouw Herder? We houden het vaak onze kinderen voor maar ben jij ook een schaap van Hem?
Het komt wellicht over als een goedkope vraag maar de inhoud is heel ingrijpend en veel omvattend, ja van levensbelang.
Een schaap heeft een relatie met zijn herder. Hij kent de stem van zijn herder uit vele stemmen en luistert alleen naar hem. Het is zijn herder en vertrouwd hem volkomen.
Herken jij ook de stem van jouw Herder uit andere stemmen, luister je ook alleen naar Zijn stem?
Kan God nog tot ons spreken? Of laten we doordat we ons hart verhard hebben, ons liever leiden door een verwerpelijk denken dan dat we de verontrustende boodschap, dat er iets ontbreekt in ons leven, namelijk de verborgen omgang met God, op ons  inwerken? Geven we ons liever over aan allerlei leugen, bedrog en religieuze activiteiten dan dat we werkelijk stil zouden durven worden voor God, zodat Zijn Woord werkelijk tot ons hart zou kunnen doordringen?

Ultiem bewijs: Covid-19 was gepland om de nieuwe wereldorde in te luiden.

Een tijdje terug ontving ik dit bericht. Het verblijdde me en dacht “zouden er dan toch nog mensen, ook die Jezus helaas nog niet lief hebben, wakker worden? Dit zou wel eens kunnen uitlopen op grote confrontaties, ja, verwarring zoals de Bijbel zegt.
Er is hier heel veel bewijs te vinden dat we in een situatie leven dat Satan de macht heeft en bepaalde mensen gebruikt voor zijn plan.
Nee, denk nu eens niet aan “complot-denken”, maar neem de tijd en probeer er eens achter te komen of het kan kloppen wat men schrijft.
Wat jezelf denkt of ervaart van deze situatie.

Als we najagen Gods wil te doen en Hem lief hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel onze kracht, dan hebben we een relatie die vol is van de Heilige Geest. Dan verlang je alleen nog maar de wil van God te doen. De Heilige geest vertelt een kind van God wat goed en fout is maar zijn we nog opmerkzaam? Is onze relatie met God nog zo zodat we opmerkzaam kúnnen zijn?
Bidden we nog vaak om te leren Zijn stem te verstaan, opdat we mogen doen wat Hij wilt?
Het is nodig lieve mensen, er is verwarring en er zal nog meer komen.
Wees voorbereid.

Neem gerust contact op als je er eens over wil spreken.
Dagelijkslevenmetgod in je mailbox?
Klik hier.

Deel deze pagina a.u.b.