Het doel van het leven hier op aarde.
God heeft ons geschapen om samen met Hem een eeuwig leven te hebben, dat was Zijn doel.
Een leven zonder allerlei zaken die ons tegenstaan. Geen ziektes, pijn, druk, angst, jaloezie, enz.
Alleen maar vreugde, de Liefde van God ervaren en Hem groot maken.
Dat was Gods doel maar wij hebben gezondigd, en daardoor hebben wij het leven met Hem onmogelijk gemaakt. We hebben tegen God gezondigd en daarmee onszelf van God gescheiden.

We hebben er voor gezorgd dat God Zijn doel niet kon bereiken. Maar Hij heeft een nieuw plan, een plan voor het huidige doel. Hij wil nog steeds dat we bij Hem zijn om ons het beste te geven, maar we hebben gezondigd en onze zonden staan in de weg om bij Hem te kunnen komen. God kan, door Zijn Heiligheid, niet met zonden omgaan en kan ze ook niet door de vingers zien.
Onze zonden moeten vereffend worden. Ons leven is zo vol van zonden, we kunnen hier niet aan voldoen. Om hieraan te kunnen voldoen heeft God Zijn Zoon Jezus Christus gegeven om voor ons te betalen. Hij heeft voor alle mensen betaald. Nu is het ons doel om ons te bekeren, te leven naar Gods eer, Hem groot te maken. Mensen oproepen zich te bekeren en hen tot Jezus te brengen om straks eeuwig met Hem te leven. Alle mensen wil Hij zijn onuitsprekelijke liefde geven. Hij wil dat niet één mens verloren gaat.