“Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?”

Lucas 18:8

Ik werd abrupt stil gezet toen ik nog meer inzicht kreeg hoe gruwelijk het gesteld is met muziek in de “christelijke” wereld.

Hoe groot de sluwheid is om mensen mee te slepen naar een wereld die niets met het christelijk geloof te maken heeft. Die het doel hebben één religie te vormen in een christelijk jasje, behorende bij de nieuwe wereldorde.

We zullen schrikken wanneer we deze lezing tot ons nemen. Als we zien wat we God en Jezus ongemerkt aangedaan hebben. Ook zullen we voor een keuze komen te staan. Een keuze om alles van wat we in deze lezing te zien en te horen krijgen ons te distantiëren of schouderophalend verder te gaan.
Dan komt het er op aan of we Jezus lief hebben boven alles.

Ik wens je Gods zegen en wijsheid met het bestuderen van deze schokkende studie.

Wilt u dit A.U.B. delen?