Gratis E-Book
Dagelijks leven met God

Het boek "Dagelijks leven met God"


Samenvatting:

In Dagelijks leven met Godwil de auteur mensen in beweging zetten en hopelijk dichter bij God brengen. Hij schrijft vanuit eigen overtuiging vol enthousiasme over zijn relatie met God. Hij staaft zijn bewoordingen aan diverse stukken uit de Bijbel, waardoor hij verbanden legt en duidelijkheid verschaft. Met regelmaat voegt hij voorbeelden uit zijn eigen leven toe. Het verhaal voelt persoonlijk, maar het onderstreept ook zijn beweringen. Het is een boek dat niet alleen in geestelijke groei kan helpen, maar zeker ook in het leven van elke dag.

Uit het boek:

Na je bekering ben je geheiligd in Jezus Christus, en krijg je een ander leven. Maar vaak is je uiterlijk leven dan nog niet in contrast met de wereld. Wanneer je dicht bij God leeft, en blijft, zal daar sneller verandering in komen. Als je met een biddend hart leeft, dicht bij God, dan kom je er eerder achter wat goed en fout is, dan wanneer je doet waarvan je zelf denkt dat goed is. Je spreekt niet zo snel meer van ‘ik vind’, maar het wordt: ‘God vindt’. Dan hoef je niet alsmaar God te vragen of iets goed of fout is, maar dan ervaar je of het goed of fout is. Dan onderga je gewilliger de heiliging, in afhankelijkheid van God. Het kan je eenzamer maken, maar het is o zo geweldig in relatie met Hem. Met Hem ben je nooit alleen. Je ziet God dan in alles. Dan zie je niet meer wat je oog aanschouwt, maar wat je hart aanschouwt. Dan zie je bij een wonder niet wat er gebeurt, maar wat God doet. Je ziet niet wat er met de persoon gebeurt, bij bijvoorbeeld bevrijding of genezing, maar je ziet dat God Zijn hand er in heeft. Je ziet dat Hij, die allerhoogste Koning van hemel en aarde, de grote Ik Ben, die liefhebbende Vader, mijn Vader, zo laag bij mensen wil neerdalen. Dan is het geen danken, dan is het aanbidding. Dan ga je leren wat aanbidden is.

Over de auteur:

“Teus van Tuil is in 1958 geboren. Getrouwd en gezegend met vier kinderen. Toen God in 2011 in zijn leven kwam, was zijn grootste verlangen te leven zoals God het van hem verlangde. Graag wilde hij dit ook overbrengen aan mensen in zijn omgeving. Hij kon hen niet zo snel kenbaar maken wat hij bedoelde. Met veel gebed en opzien naar God heeft Hij hem zover gebracht dat hij in dienstbaarheid van Hem dit boek mocht schrijven.”

Dagelijks leven met God
Auteur: Teus van Tuil
Categorie: Geloofszaken
Aantal pagina’s: 132
Geïllustreerd: Nee