Wat is bekeren nu eigenlijk?
Veel mensen verwarren bekering met wedergeboorte. Ons bekeren doen we zelf en God geeft de wedergeboorte, wanneer we ons bekeren.
Bekeren is omkeren, een andere weg inslaan. Je afwenden van de slechte dingen van het leven.
Al je slechte dingen, je zonden bij God brengen en oprecht om vergeving vragen. Vragen om hulp om niet meer te zondigen en bij het gaan op de weg die Hij wil dat je gaat.
Je bekeren is iets waar je verantwoordelijk voor bent, het is een keuze, jouw keuze. Geloof me, God zal je nooit het eeuwige leven schenken zonder dat je het zelf wil. Meer dan honderd keer roept God ons in Zijn Woord, de Bijbel, op om ons te bekeren.
Wanneer je je oprecht bekeert kan God niet weigeren ons op te nemen in Zijn Gemeente.
Hij zegt zelfs: “Bekeer je en laat je dopen”, dat betekent dat je dan ook je zonden moet laten afwassen, de zonden, die Hij op het moment dat je je bekeerd hebt, vergeven heeft.
Laat je niet misleiden door de sluwe tegenstander die zegt dat God ons moet bekeren.

Nee, wij hebben God verlaten, wij hebben Hem op het hoogst misdaan en daardoor moeten wij de weg terug zoeken en om vergeving vragen en ons leven in Zijn handen leggen.