Waar is de Genade van God?

Door het bloed van Jezus is het Heil verworven voor alle mensen. Hij heeft voldaan, de schuld betaald voor alle zonden door Zijn lijden aan het kruis. Wat een ongelooflijk Wonder voor degene die Hem niet liefhebben, of ze het begrijpen of niet.

Hij is zelfs tot in de dood gegaan, Zijn leven gegeven voor degene die in Hem geloven en daardoor ook met Hem stierven en met Hem mochten opstaan in een nieuw leven, het opstandings-leven. Voor hen is het een onbegrijpelijk Wonder geworden.

Ze zullen Hem danken, loven, prijzen en aanbidden en zullen er een eeuwigheid voor nodig hebben.

Deze geweldige verkondiging komt aan de orde bij evangelische gemeenten maar waar is de Genade van God in ons dagelijks leven?

In vele rechtse reformatorische gemeenten wordt bijna niet over het werk van Jezus gesproken. Daar gaat het meer over zondebesef waar Jezus allang voor betaald heeft. De zonden die God zo ver verwijderd heeft als de afstand van het oosten naar het westen, daar hebben we het over.

We willen Jezus de eer brengen, Hem loven prijzen zodat we een blij hart krijgen en lekker kunnen slapen. Dat is geweldig maar waar zijn de overpeinzingen en wat houdt ons nog wakker? We hebben Jezus in ons hart maar Heeft Jezus ons ook in Zijn hart?

Waar wordt nog gesproken over God die ons goed en naar Zijn evenbeeld geschapen heeft. Dat we door de zonden van Hem afgeweken zijn en Hem op het hoogst misdaan hebben? We zijn daardoor in de macht van satan gekomen en zouden dat altijd zijn wanneer God ons niet door Zijn onmetelijke Liefde terug wilde hebben, en dat wilde Hij.

Gods verlangen de mens terug te krijgen om een relatie met hen te hebben is zo groot dat Hij Zijn enige Zoon Jezus Christus hiervoor gegeven heeft. Zijn Zoon Jezus Christus, geheel zonder zonden, Zijn Troetelkind, De Enige die trouw aan Hem was, heeft Hij gegeven om ons terug te krijgen en het Beste te kunnen geven. Waar horen we hier nog over?

We beginnen veelal bij het kruis, het is goed om daar stil bij te staan maar er speelde daarvoor nog veel meer af. Jezus heeft Zijn Goddelijk positie bij God in de Hemel verlaten, Hij werd toegezongen, geloofd en geprezen door alle engelen. Hij moest in deze vuile wereld Zijn Werk doen, Hij is gelooft, geprezen en aanbeden maar ook veracht, vervloekt en verraden. Vaak zie je een kuis staande in een kerkgebouw, eigenlijk zou je dat kruis ergens neer moeten leggen want dat heeft Jezus eerst moeten verplaatsen, het was zo zwaar dat Hij gebukt zijn weg moest vervolgen, Hij heeft gebukt voor hetgeen dat komen ging, moest het kruis dragen voordat Hij er aan leed, voor ons.

Jezus heeft de wil van God gedaan, wat is er besproken toen God Zijn Zoon vroeg te sterven voor ons? Zij hebben het over u en mij gehad, onze naam is genoemd. Wanneer je dit enigszins mag beseffen kun je alleen maar roemen in Hen, in Beide, niet alleen in Jezus.

Wat zou het Vader gedaan hebben hetgeen Zijn Zoon deed daar op Golgotha? Zou het Vader geen verdriet gedaan hebben toen Hij zag toen Hij op aarde was en veracht werd en wat Zijn Zoon aan het kruis moest ondergaan? Is het voor Hem niet hartverscheurend geweest toen Jezus vroeg, “Mijn God Mijn God, waarom hebt U Mijn verlaten”?

Waarom horen we hier zo weinig over?

God verheugd zich wanneer Hij ziet hoe Zijn Zoon aanbeden wordt door Zijn kinderen, maar het is wel mogelijk geworden door Zijn onbeschrijflijke Genade.