Geloven.

Geloven wordt wel vertrouwen of zekerheid genoemd. Het vertrouwen en zekerheid dat Jezus voor jou geleden heeft aan het kruis. Het meest waardevolle wat je maar kunt bedenken.

Geloven doet men in vele religies maar dan is geloven geen zekerheid meer want je kunt niets verwachten van iemand of iets wat niet bestaat.

Het geloof van dergelijke religies gaat van beneden naar boven. Een oprecht Christelijk geloof komt van boven naar beneden.

Dat is het wezenlijke verschil. Het Christelijke geloof komt door de kracht van de Heilige Geest, door het ontvangen Heil verworven door het bloed van Christus.