In kerk geplaatst.

"Daar heeft God je geplaatst".

In veel onderwerpen op internet, in vragenrubrieken b.v. wordt met regelmaat door dominees en voorgangers gezegd dat men door God in een bepaalde kerk geplaatst is.

Als we in ogenschouw nemen dat al die verschillende kerken ontstaan zijn door ruzies en de leringen en zelfs het evangelie verschillen, moeten we wel nagaan of dat deze uitspraak klopt.