De dag des Heeren.

Opmerkelijk genoeg wordt de Zondag de dag des Heeren genoemd.Het is een uitspraak die in Gods Woord voorkomt maar een geheel andere betekenis heeft.In de Bijbel is er niets over terug te vinden, juist dat de dag Des Heeren de oordeelsdag is.

Hieronder enkele Teksten uit Gods Woord.

Jesaja 13:9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.

Amos 5:18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.